THONG KE KQXS - XSMB - XSMN - XSMT

Tỉnh/TP   Cặp số 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc

10 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT TRONG 10 NGÀY QUA

Cặp số Xuất hiện Tăng giảm
57 7 lần Tăng 6 so với lần trước
30 7 lần Tăng 5 so với lần trước
60 7 lần Tăng 4 so với lần trước
98 6 lần Tăng 2 so với lần trước
95 6 lần Tăng 3 so với lần trước
19 6 lần Tăng 1 so với lần trước
53 5 lần Tăng 3 so với lần trước
36 5 lần Tăng 3 so với lần trước
32 5 lần Tăng 5 so với lần trước
26 5 lần Tăng 2 so với lần trước

10 CẶP SỐ XUẤT HIỆN ÍT NHẤT TRONG 10 NGÀY QUA

Cặp số Xuất hiện
06 0 lần
24 0 lần
28 0 lần
43 0 lần
76 0 lần
80 0 lần
88 0 lần
92 0 lần
59 1 lần
56 1 lần

NHỮNG CẶP SỐ KHÔNG XUẤT HIỆN 10 NGÀY LIÊN TIẾP TRỞ LÊN

Cặp số Ngày
06 13 ngày
24 11 ngày
28 12 ngày
43 10 ngày
76 10 ngày
80 12 ngày
88 11 ngày
92 21 ngày