THONG KE KQXS - XSMB - XSMN - XSMT

Tỉnh/TP   Cặp số 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc

10 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT TRONG 10 NGÀY QUA

Cặp số Xuất hiện Tăng giảm
43 8 lần Tăng 8 so với lần trước
83 7 lần Tăng 4 so với lần trước
06 7 lần Tăng 5 so với lần trước
25 6 lần Tăng 3 so với lần trước
88 6 lần Tăng 4 so với lần trước
00 6 lần Tăng 5 so với lần trước
59 5 lần Tăng 4 so với lần trước
93 5 lần
21 5 lần
81 5 lần Tăng 2 so với lần trước

10 CẶP SỐ XUẤT HIỆN ÍT NHẤT TRONG 10 NGÀY QUA

Cặp số Xuất hiện
14 0 lần
40 0 lần
47 0 lần
53 0 lần
77 0 lần
92 0 lần
58 1 lần
57 1 lần
55 1 lần
42 1 lần

NHỮNG CẶP SỐ KHÔNG XUẤT HIỆN 10 NGÀY LIÊN TIẾP TRỞ LÊN

Cặp số Ngày
14 20 ngày
40 15 ngày
47 13 ngày
53 12 ngày
77 14 ngày
92 12 ngày