THONG KE KQXS - XSMB - XSMN - XSMT

Tỉnh/TP   Cặp số 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc

10 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT TRONG 10 NGÀY QUA

Cặp số Xuất hiện Tăng giảm
51 6 lần Tăng 4 so với lần trước
35 6 lần Tăng 5 so với lần trước
77 6 lần Tăng 2 so với lần trước
72 6 lần Tăng 2 so với lần trước
71 6 lần Tăng 1 so với lần trước
09 6 lần Tăng 2 so với lần trước
67 6 lần Tăng 3 so với lần trước
59 5 lần Tăng 4 so với lần trước
52 5 lần
31 5 lần

10 CẶP SỐ XUẤT HIỆN ÍT NHẤT TRONG 10 NGÀY QUA

Cặp số Xuất hiện
05 0 lần
21 0 lần
42 0 lần
44 0 lần
46 0 lần
86 0 lần
87 0 lần
88 0 lần
98 0 lần
58 1 lần

NHỮNG CẶP SỐ KHÔNG XUẤT HIỆN 10 NGÀY LIÊN TIẾP TRỞ LÊN

Cặp số Ngày
05 16 ngày
21 11 ngày
42 10 ngày
44 19 ngày
46 14 ngày
86 10 ngày
87 10 ngày
88 13 ngày
98 11 ngày