THONG KE KQXS - XSMB - XSMN - XSMT

Tỉnh/TP   Cặp số 

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỔ SỐ Miền Bắc

10 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT TRONG 10 NGÀY QUA

Cặp số Xuất hiện Tăng giảm
30 8 lần Tăng 7 so với lần trước
83 8 lần Tăng 3 so với lần trước
37 6 lần Tăng 5 so với lần trước
14 6 lần Tăng 3 so với lần trước
57 5 lần
56 5 lần Tăng 3 so với lần trước
43 5 lần Tăng 3 so với lần trước
34 5 lần Tăng 2 so với lần trước
98 5 lần Tăng 2 so với lần trước
31 5 lần

10 CẶP SỐ XUẤT HIỆN ÍT NHẤT TRONG 10 NGÀY QUA

Cặp số Xuất hiện
16 0 lần
19 0 lần
58 0 lần
62 0 lần
77 0 lần
50 1 lần
45 1 lần
40 1 lần
36 1 lần
35 1 lần

NHỮNG CẶP SỐ KHÔNG XUẤT HIỆN 10 NGÀY LIÊN TIẾP TRỞ LÊN

Cặp số Ngày
16 12 ngày
19 10 ngày
58 15 ngày
62 28 ngày
77 11 ngày